6 Apr 2010

Lim Soo Nee buka pekong Zul

(Sila klik pada imej untuk paparan jelas)