14 Oct 2010

Kawasan Rekreasi Sidim Ada Hantu

.. Elok juga tempat ini ada hantu. Kalau hantu tak duduk disini, tempat mereka ak\an diambil alih oleh manusia berperangai macam hantu.
Kawasan Rekreasi Sidim ini sebenarnya adalah pusat malakukan maksiat. Menurut penduduk tempatan, pasangan dari luar sering datang kesini tujuan melakukan maksiat. Aduan telah di buat ke pihak berkuasa tetapi tiada tindakkan dilakukan.