17 Dec 2009

Peluru berpandu Iran Peluru berpandu Iran di beri nama SEIJIL mengunakan bahanapi pepejal. Peluru berpandu terdahulu, SHAHAB guna bahanapi cecair.

Teknologi bahanapi pepejal penting dalam pembuatan peluru berpandu kerana ia boleh disimpan dalam keadaan sentiasa mempunyai bahanapi yang penuh.

Peluru berpandu yang menggunakan bahanapi cecair disimpan dalam keadaan tangki kosong, bila nak guna baru di isi bahanapi. Ini memakan masa untuk dilancarkan.

Ini bermakna SEIJIL sentiasa bersedia untuk di lancarkan bila-bila masa.Sentiasa bersedia untuk menyerang!
Reblog this post [with Zemanta]