4 Jun 2009

Semuanya dah cadi carca merba

Semasa projek mega hendak dijalankan, kerajaan negeri tidak melibatkan JKR sama sekali, kononnya JKR akan mengambil masa lama untuk memulakan sesuatu projek. Tetapi bila berlaku kegagalan pada struktur yang dibina, phak JKR selalunya yang pertama kena ambil tanggung jawab.

Dulu MMR2 di KL, sekarang di Terangganu pula, akan datang di mana?

clipped from utusan.com.my
 blog it