11 Jan 2010

Dewan Penyokong PAS akan menjadi realiti.

Petaling Jaya, 11Jan 2010 - Perlembangaan PAS akan di pinda abagi membolehkan Kelab Penyokong PAS di naiktaraf menjadi Dewan.

Dewan Penyokong PAS akan dilancarkan pada April akan datang.

Dengan pindaan ini PAS berharap akan dapat meraih lebih sokongan bukan Islam. Penasihat bagi Dewan Penyokong PAS adalah YB Salahuddin Ayub.

Dengan taraf sebagai DEWAN, penyokog PAS akan denga resminya akan dapat menghantar wakil mereka dalam muktamar akan datang.

Kelab penyokong PAS yang di tubuhkan pada 2004, mempunyai ahli lebih dari 20,000 orang terdiri dari ethnik India, China Siam dan Iban.

Dewan Penyokong PAS akan dipimpin oleh seorang ketua, timbalan ketua, lima nib ketua, setiausaha, penolong setiausaha, bendahari dan 18 orang ahli jawatan kuasa.

Dewan penyokong PAS ini akan beroperasi di peringkat nasioanal, negeri dan kawasan.