20 Sep 2009

Khutbah Aidil Fitri

1 Syawal 1430
KHUTBAH AIDIL FITRI oleh Ust Bakhry Yahya.
Perkara utama yang disentuh:
1. Antara tanda orang bertakwa ialah yang sentiasa menjadikan alQuran menjadi panduan.
2. Quran yang diturun berperingkat selama 23 tahun sebagai petunjuk untuk orang bertakwa.
3. Cara menjalinkan hubungan antara umat Islam dan kalangan bukan Islam ada ditunjukkan dalam Quran.
4. Hubungan rakyat dengan kerajaan juga hendaklah berpandukan kepada Quran.
5. Tunjukkan kepada dunia bahawa bangsa yang mengamalkan Islam berjaya memimpin dunia dengan baik.
6. Kejatuhan umat Islam berpunca kerana meninggalkan Islam sebenar.
7. Kaum yang menentang rasul zaman dahulu akan musnah. Begitu juga dengan kaum zaman kini yang menentang ajaran rasul juga akan musnah.
8. Sesiapa yang menolak Quran akan hina di dunia dan akan dihumban ke neraka di akhirat.
9. Kita juga hendaklah bersimpati dengan umat Islam diseluruh dunia yang ditimpa musibat.
10. Ucap lah selawat dan salam kepada Nabi Mohammad sebanyak-banyaknya.

Qur'an (handwrite)Image by ozgurmulazimoglu (off) via Flickr

Reblog this post [with Zemanta]